Actes

26 març 2015

Assemblea General Ordinària de l’any 2015

 

 

 

Es convoca l’Assemblea Ordinària de l’Entitat, pel dia 26 de març de 2015 a les 20,30 en Convocatòria única, en el Centre Civic Antoni Gaudí, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació si s’escau de l’Acta anterior.
  2. Presentació de la Memòria de l’any 2014
  3. Liquidació dels comptes de l’any 2014.
  4. Aprovació del pressupost previst pel 2015
  5. Aprovació quotes any 2015.
  6. Renovació dels càrrecs de la Junta
  7. Precs i Preguntes

A  Sant Joan Despí el 02 de Març de 2015

 

Lloc: Centre Civic Antoni Gaudí - -

Horari: 20:30