4 març 2015

Completant la informació sobre la tala de l’arbreda del Parc de la Fontsanta

El dimarts 24 de març a les 20:00, membres de l’Associació de Veïns ens hem reunit amb la Sra. Belen García, Presidenta de l’Àrea de Serveis generals i ordenació del territori, Primera tinenta d’alcalde. Planejament, Urbanisme i Obres. i amb el Sr. Jordi Bordanove, Cap del Servei de Promoció i Conservació de l’espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Caldria aclarir que el manteniment i gestió del Parc de la Fontsanta el porta a terme l’AMB, sempre sota la supervisió de l’Ajuntament. La reunió ha estat motivada per la tala que s’ha fet al Parc de la Fontsanta de la que us varem informar en un post del dia 18/2.

Els membres de la AVV hem fet arribar la nostra queixa per la manca de comunicació prèvia, per la pèrdua de l’arbrat i pel fet que aquesta actuació no calia que hagués estat tant agressiva, creiem que s’hauria pogut fer una substitució de únicament els arbres malalts, deixant els que estaven sans. Com a exemple hem recordat la cura que es va fer fa uns anys a les alzines del nostre barri quan varen emmalaltir, que si be inicialment es volien substituir totes, es van aconseguir recuperar la majoria i es va poder evitar la solució extrema. Al nostre mode d’entendre no s’ha valorat prou les conseqüències de l’actuació adoptada al Parc de la Fontsanta.

En el seu torn la Primera tinenta d’alcalde, i després de presentar el Sr. Jordi Bordanove, ha volgut fer una introducció diferenciant dues vessants del que ha estat l’actuació de substitució de l’arbrat. Per una banda l’actuació de tala i plantat de nous arbre en sí, que ha estat liderada pels tècnics de l’AMB, en la que l’Ajuntament té confiança absoluta i creu que ha estat la que calia. L’altre part de l’actuació compren el referent a la comunicació als ciutadans i usuaris del parc del que s’anava a fer. D’aquesta part se’n responsabilitza l’Ajuntament, i la mateixa Sra. Belen García ha estat d’acord en assumir que no ha estat reeixida. Que no es va arribar a temps a incorporar-ho al Butlletí mensual i que la col·locació dels fulls informatius es van limitar a l’interior del parc, sense abastar els barris que el limiten, Les Planes i Residencial Sant Joan. Per acabar també ens fa arribar la seva queixa pel fet de que s’entera de la nostra disconformitat a través de la xarxa (pel publicat al nostre web) i no se li ha fet arribar a ella personalment, quan sempre ha estat oberta a rebre tota mena de comunicacions.

A continuació el Sr. Jordi Bordanove ha passat a detallar-nos la part tècnica de l’actuació. Es decideix fer aquesta substitució per diversos motius que ens detalla:

  • El fet de que anteriorment aquest parc havia estat un abocador té dues consequencies desfavorables:
    • al fer el parc es va haver de col·locar una capa aïllant per separar l’estrat superficial dels materials abocats, que estan a sota. Aquest fet ha repercutit en que el terra no drena suficient al plà de l’arbreda, havent-hi problemes d’entollament de l’aigua.
    • la temperatura del sol és més alta que la de un terra normal pels processos de descomposició que s’hi produeixen. Amb el pas dels anys aquesta temperatura es va normalitzant fins a igualar-se a la de la resta de sols, però ara per ara encara està per sobre.
  • La malla o retícula que formen els arbres es massa atapeïda i els arbres es molesten entre ells per créixer. La distancia entre àrbres era de tan sols tres metres i mig.
  • Les especies que formaven aquesta arbreda es desenvolupen be en ambients més al nord, no s’ha aconseguit que tinguin bons arrelaments en l’àrea metropolitana.
  • Últim i principal, s’han detectat problemes de vitalitat en els arbres, pels vint anys d’edat que tenen haurien de ser molt mes grans del que són. Alguns arbres estan massa dèbils i mal·lalts i ja s’han donat casos de rotures que impliquen perill pels usuaris.

Per tot el que exposa es determina que el millor serà substituir l’arbreda per noves especies i que a mes els arbres es disposin en una malla de 7 metres. Per poder crear aquesta nova distribució dels arbres requereix fer aquesta operació tota de cop, no podent fer-se una substitució parcial.

Aquests nous arbres mantindran l’essencia cromàtica i d’ombres que els originals. També ens explica que amb aquestes noves espècies i amb aquesta més adequada separació, en un període d’entre cinc i deu anys els nous arbres ja tindran les mides i produiran les ombres similars als acabats de talar. Més concretament els arbres trigaran dos tres anys a afiançar-se, als cinc anys han de fer “goig” i als deu ja una molt bona ombra.

Sobre la mida dels arbres utilitzats en la substitució el Sr. Jordi Bordanove ens explica que s’han escollit exemplars de perímetres de vint-i-cinc centímetres donat que els exemplars més gruixuts i grans tenen més problemes per consolidar el seu arrelament.

Reconeix que tot i que s ha intentat minimitzar l’actuació s’entén que l’impacte visual serà gran durant els propers anys.

Finalment ens explica que aquest parc es revisa com a mínim mensualment per personal qualificat i es genera un informe de la revisió. Es compromet a fer una trobada d’aquí a sis mesos per explicar com esta funcionant l’arrelament.

En la mateixa reunió ens entreguen un informe de l’actuació que es pot trobar aquí. A més els dies posteriors a la reunió ens han fet arribar un recull fotogràfic de l’actuació i documentació de les espècies plantades.

Com a conclusió des de l’Associació de Veïns volem agrair la informació rebuda per part de l’Ajuntament. No podem ni volem però oblidar que aquesta informació arriba tard i quan ja està tot fet i decidit. Creiem que l’Ajuntament hagués hagut d’informar prèviament i valorar conjuntament amb els veïns quina opció d’actuació aplicar d’entre les possibles.

La decisió conscient de ser membre de l’Associació de veïns és una demostració clara del desig i compromís d’implicació en la comunitat en la que hem decidit viure. Per això insistim en la nostra disposició a participar i ser tinguts en compte en tot el que ens afecta.